ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Dircksz. van Nes

Portrait
Name:Jan Dircksz. van Nes
Name variants:Johan Dircksz. van Nes
Gender:male
Born:Delft
Died:Delft
Father:
Mother:

Marriage:

Occupation:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genrefiguren
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Christiaen van Couwenberg, alias: Corstiaen / Kristiaen van Kouwenberghcertain
pupil of Michiel Jansz van Miereveldcertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 344

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 25, Leipzig: Engelmann (1931)
  3. Montias, John Michael, Artists and artisans in Delft : a socio-economic study of the seventeenth century, Princeton, N.J.: Princeton University Press (1982)