ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacqueline de Fourmestraux

Portrait
Name:Jacqueline de Fourmestraux
Gender:female
Born:
Died:
Father:
Mother:

Marriage:

Child:

References

Secondary sources

  1. Rietema, L.J., 'De Lespierre', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau 26 (1972), pp. 195-217, 196