ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Volkert Overlander

Portrait
Name:Volkert Overlander
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Den Haag
Father:Claes Overlander (? - 1607)
Mother:Trijntge Claesdr. Chijs (1536 - 1617)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Friendship
contributed to the album amicorum of David Mostart, alias: David Mostartus

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Elias, Johan E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 vols.), Amsterdam: Israel (1963 [1903-1905]). <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/elias/>, volume 1: 274
  2. Van Dillen, J.G., Het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Compagnie, [Werken uitgegeven door de vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief 14], ‘s-Gravenhage: (1958), 168-169