ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Joannes Narsius

Portrait
Name:Joannes Narsius
Name variants:Johannes van Naarssen; Anastasii filius; Hans van der Ast
Gender:male
Born:Dordrecht
Died:Java
Father:Revixit van Naarssen (? - ?)
Mother:Machteld Everts (? - ?)

Marriage:

Occupations:

Occupational addresses:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
is employee of Gustaaf II Adolf van Zweden
Friendship
received contribution in album amicorum from Jacobus Arminius, alias: Jacob Hermans
received contribution in album amicorum from Simon Egbertsz. Bisschop, alias: Simon Episcopius
received contribution in album amicorum from Franciscus Gomarus
received contribution in album amicorum from Gerardus Johannes Vossius
received contribution in album amicorum from Janus Dousa, alias: Johan van der Does
received contribution in album amicorum from Aelius Everhardus Vorstius
received contribution in album amicorum from Johannes Arnoldsz Ravens, alias: Joannes Corvinus; Joannes Arnoldi a Belderen
received contribution in album amicorum from Samuel Naeranus, alias: van Neer
received contribution in album amicorum from Johannes le Maire
Housing
lodger of Gerardus Johannes Vossius

References

External biographical records

Primary sources

  1. Balen, Matthys, Beschryvinge der stad Dordrecht, vervatende haar begin, opkomst, toeneming, en verdere stant: opgezocht, in ’t licht gebracht, en vertoond, met vele voorname voorrechten, hand-vesten, keuren, en oude-herkomen : zijnde de voornoemde beschryvinge, geçierd, en verrykt, met verscheyde kopre konst-platen ; als mede een verzameling van eenige geslachtboomen, der adelijke, aal-oude, en aanzienlijke heeren-geslachten, van, en in, Dordrecht, enz. (4 vols.), Dordrecht: Simon Onder de Linde (1677), volume 2: 1150
  2. Album amicorum Joannes Narsius, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 131 E 11
  3. Van Wyn, H., Byvoegsels en Aanmerkingen voor het vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar (2 vols.), Amsterdam: Johannes Allart (1801), volume 2: 300, 301

Secondary sources

  1. Nauta, D. & et al. (eds.) Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme (6 vols.), Kampen: Kok (1978-2006). <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/blnp/>, volume 1: 204, 205
  2. Beeldsnijder, G.J. (ed.) Het album van Joannes Narsius, van Dordrecht: lijfarts en geschiedschrijver van Gustavus Adolphus, koning van Zweden, Utrecht: Altheer & Natan (1837). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/_vad003183801_01/_vad003183801_01_0048.php>
  3. Wrangel, E.H.G., De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap, voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw, Leiden: E.J. Brill (1901). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/wran001betr01_01/>, 66, 67