ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Maria Sybilla Merian

Portrait
Name:Maria Sybilla Merian
Gender:female
Born:Frankfurt am Main
Died:Amsterdam
Father:Mattheus Merian I (1593 - 1650)
Mother:Johanna Catharina Heim (? - 1690)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationLabadist
Subject of painting Diereninsecten
Subject of painting Illustratienatuurwetenschappelijke afbeeldingen
Subject of painting Stillevenvruchtenstillevens
Subject of painting Stillevenbloemstillevens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
worked under commission for Agneta Block, alias: Agnes
Friendship
contributed to the album amicorum of Petrus Schenck I, alias: Peter / Pieter
Marriage
divorced from Johann Andreas Graff

References

External biographical records

Primary sources

 1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 220-224

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 24, Leipzig: Engelmann (1930)
 3. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 8: 1146
 4. De Beer, Astrid, 'Merian, Maria Sibylla (1647-1717)', in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, . <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Merian>
 5. Moes, E.W., 'Korte mededeelingen over Nederlandsche plaatsnijders, IV. Een "Album Amicorum" van Petrus Schenck', Oud Holland 22 (1904), pp. 146-154. <URL: https://archive.org/details/gri_33125006108027/page/n163/mode/2up?view=theater>, 153
 6. Lendorff, Gertrud, Maria Sibylla Merian, 1647-1717: ihr Leben und ihr Werk, Basel: Gute Schriften (1955)
 7. Stuldreher-Nienhuis, J., Verborgen paradijzen: het leven en de werken van Maria Sibylla Merian 1647-1717, Arnhem: Van Loghum Slaterus (1945)
 8. Van der Stighelen, Katlijne & Westen, Mirjam, Elck zijn waerom: vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland 1500-1950, Gent: Ludion (1999)
 9. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 10. Haverman, Mariëtte, 'De schepping onder een vergrootglas', Kunstschrift 31-1 (2008), pp. 2-9
 11. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)