ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Maria van Adelen toe Cronenburg

Portrait
Name:Maria van Adelen toe Cronenburg
Gender:female
Born:Franeker baptized on
Died:
Father:Sjeerp van Adelen van Cronenburg (1599 - ?)
Mother:Armgard van Inthiema (? - ?)

Marriage:

References

Primary sources

  1. Tresoar, Leeuwarden: DTB-registers provincie Friesland (toegangsnummer 28), 107: 1177, 256: 32, 324: 2456, 324: 2720 & 336: 2015

Secondary sources

  1. Ferwerda, Abraham, Nederlandsch geslacht- stam- en wapen-boek waarin voorkomen de voornaamste adelyke en aanzienlyke familiƫn in de Zeven Vereenigde Provinciƫn (2 vols.), Amsteldam: J.B. Elwe; Amsteldam: D.M. Langeveld (1785). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=dpo:3487:mpeg21>
  2. Van Ruijven, F.E., 'Harlinger goud- en zilversmeden', De Vrije Fries 44 (1960), pp. 149-188