ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Johan de Witt

Portrait
Name:Johan de Witt
Gender:male
Born:Dordrecht
Died:Den Haag
Father:Jacob de Witt (1589 - 1674)
Mother:Anna van den Corput (1599 - 1645)

Marriage:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Pen nameD.H.
Wealth Net wealth200000-0
Wealth Net wealth450000-0

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Housing
lodger of Bernardus Schotanus

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 474: 143

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 3: 1459-1468
  2. Zandvliet, Kees, De 500 rijksten van de Republiek. Rijkdom, geloof, macht en cultuur, Zutphen: Walburg Pers (2018), 193 (nr 89)
  3. Hengstmengel, J. & Hengstmengel-Koopmans, R.M.B., 'Een Friese familie in het zeventiende-eeuwse Leiden - professor Bernardus Schotanus en zijn gezin', Leids Jaarboekje LXXXIII (1991), pp. 108-141. <URL: https://oudleiden.nl/publicaties/jaarboekje/83-1991/file>, 120