ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Hendrick Aerts

Portrait
Name:Hendrick Aerts
Name variants:Hendricus / Henricus a Rijssel
Gender:male
Born:Mechelen
Died:Amsterdam between circa and
Father:
Mother:

Occupation:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Architectuurarchitectuur
Subject of painting Architectuurfantasiearchitectuur
Subject of painting Genreinterieurs

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Paul Vredeman de Vries, alias: Paulusprobably

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Vermet, B.M., 'Hendrick Aerts', Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde 30 (1995), pp. 107-118
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 2, München-Leipzig: Saur (1992)
  4. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
  5. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)