ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Henrixsz Schryver genaamd Soop

Portrait
Name:Jan Henrixsz Schryver genaamd Soop
Gender:male
Born:
Died:
Father:Hendrik Pietersz Schryver (1550 - 1626)
Mother:Cornelia Jansdr. Soop (? - 1628)

Marriage:

Child:

Occupations:

References

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 39: 29
  2. Scriverius, Petrus, Gedichten van Petrus Scriverius, benevens een uytvoerige beschryving van het leeven des dichters (ed. Doekes, Simon), Amsterdam: Jan Hartig (1738), 23 (n. 2)

Secondary sources

  1. Elias, Johan E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 vols.), Amsterdam: Israel (1963 [1903-1905]). <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/elias/>, volume 1: 258