ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jeanne van Aerssen

Portrait
Name:Jeanne van Aerssen
Name variants:Johanna van Aerssen van Weernhout
Gender:female
Born: between and
Died:Utrecht
Father:Cornelis van Aerssen (1600 - 1651)
Mother:Anna Cats (1609 - 1649)

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Anna van Aerssen van WernhoutIndividual portrait
portrayed Emilia van Nassau-BeverweerdIndividual portrait
worked under commission for Constantijn Huygens I
Friendship
witnessed baptism of Isabelle Amaranthe Netscher
Housing
lodger of Jacques van Aerssen, alias: Jacob

References

External biographical records

Primary sources

 1. Van Gelder, H.E., 'Haagsche cohieren II (1674)', Jaarboek "Die Haghe"(1914/1915), pp. 1-117, 45
 2. Huygens, Constantijn, De briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687 (ed. Worp, J.A.), 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1911-1917). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/huyg001jawo02_01/>
 3. Het Utrechts Archief, Utrecht: Notarissen in de stad Utrecht (toegangsnummer 34-4), U056a022: 1 (5-4-1698), U080a006: 442 (24-12-1681), U080a007: 88 (9-6-1682), U080a008: 37 (24-3-1684), U080a008: 306 (26-12-1685), U086a001: 288 (6-2-1675), U086a001: 295 (13-3-1675), U086a001: 410 (5-9-1676) & U086a002: 339 (29-1-1680)
 4. Haags Gemeentearchief, Den Haag: Notarieel Archief (toegangsnummer 0372-01), 147: 395-396 (11-9-1664 scanbestand nr 5 afb 55-57), 149: 380-381 (19-12-1671 scanbestand nr 6 afb 44-45), 207: 199 (20-6-1656 scan nr 199) & 486: 128-129 (29-6-1675 scans nrs 130-131)
 5. Het Utrechts Archief, Utrecht: Nederlands hervormde gemeente Utrecht, kerkeraad (toegangsnummer 746), 410: 150v (5-1-1675) & 411: 116 (4-7-1693)
 6. Stadsarchief Breda, Breda: Notariële archieven (toegangsnummer N.N.), 142: 210 (14-08-1662)
 7. Huygens jr., Constantijn, Journaal van Constantijn Huygens, den zoon, van 21 October 1688 tot 2 September 1696 (4 vols.), [Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht nieuwe reeks, nrs. 23, 25, 32, 46], Utrecht: Kemink & Zoon (1876-1888). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/huyg007jour01_01/>, volume 1: 222 (10-1-1690, transcriptie in Van Valkenburg 1985 blz 393)

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Egbers Risseeuw, J., 'Eene nazaat van Cats', De Navorscher 20 (1870), pp. 633-635
 3. Broekman, Inge, Constantijn Huygens, de kunst en het hof, Amsterdam: Universiteit van Amsterdam (2010), (dissertatie), 112-113
 4. Van Valkenburg, W.W., 'De nakomelingen van Mr. Jacob Cats', in: Briët, C.P. & Plomp, N. (eds.) Liber amicorum Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg, 's-Gravenhage: Centraal Bureau voor Genealogie (1985), pp. 385-418, 393
 5. Buijsen, E. (ed.) Haagse schilders in de Gouden Eeuw : het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder; Zwolle: Waanders (1998)
 6. Bredius, A., 'Italiaansche schilderijen in 1672 door Amsterdamsche en Haagsche schilders beoordeeld', Oud-Holland 4 (1886), pp. 41-46, 43