ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Martens de Jonge (ook II)

Portrait
Name:Jan Martens
Name variants:Martsen
Gender:male
Born:Haarlem baptized on
Died:Amsterdam buried on
Father:Jacob Jansz. Martens (ca. 1580 - 1647)
Mother:Susanna van den Velde (1582 - 1614)

Marriage:

Child:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genregenrestukken
Subject of painting Landschaplandschappen
Subject of painting Militairovervallen
Subject of painting Militairruitergevechten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Jan Asselyncertain
pupil of Esaias van den Velde I, alias: Josias / Osiascertain
Friendship
contributed to the album amicorum of Johannes Montanus

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 441: 323 & 1054: 125
 2. Album amicorum J. Montanus, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 76 H 6, 46r

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 24, Leipzig: Engelmann (1930)
 3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 19, Leipzig: Engelmann (1926)
 4. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 5. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 6: 1005-1006
 6. Dozy, Ch. M., 'Aanteekeningen uit het Archief van Amsterdam', Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis 2, 3e stuk (1887), pp. 218-223
 7. Peters, Monique A.F., 'Allesbehalve een kleine man uit de Jordaan. Abraham Francen, een zeventiende-eeuwse Amsterdamse apotheker, arts en papierkunstverzamelaar', Maandblad Amstelodamum 106 (2019), pp. 113-136, 120
 8. De Zeeuw, A., 'De familie van de schilder Jan Martens de Jonge en haar verwantschap met Esaias van de Velde', Gens Nostra 44 (1989), pp. 329-345
 9. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 10. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
 11. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987)
 12. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312, 228