ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Aert Jansz. van Marienhof

Portrait
Name:Aert Jansz. van Marienhof
Gender:male
Born:Utrecht circa
Died:Utrecht buried on
Father:Jan Aertsen van Marienhof (? - 1680)
Mother:Aeltje Gerritsdr. Halling (? - 1670)

Occupation:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Incorrect nameF.A. van Marienhof
Identity Incorrect nameJ.A. van Marienhof
Religion DenominationRoman Catholic
Subject of painting Genregenrestukken
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Stillevenvruchtenstillevens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
sold painting(s) to Leopold Willem van Oostenrijk, alias: Leopold Wilhelm

References

External biographical records

Primary sources

  1. Het Utrechts Archief, Utrecht: DTB-registers Utrecht (toegangsnummer 711), 123: 645 (25-9-1654)
  2. Het Utrechts Archief, Utrecht: Stadsbestuur van Utrecht 1577-1795 (toegangsnummer 702), 174-89 (21-4-1651)
  3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 291

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 24, Leipzig: Engelmann (1930)
  3. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
  4. Bok, Marten Jan, 'Biography of Aert Jansz. van Marienhof', in: Huys Janssen, Paul & Sumowski, Werner (eds.) The Hoogsteder Exhibition of Rembrandt's Academy, Zwolle: Waanders; The Hague: Hoogsteder & Hoogsteder (1992), pp. 251
  5. Caluwaerts, Jan, Poorters van Brussel 1350-1795 Bourgeois de Bruxelles, Poortersboeken van het Hertogdom Brabant II, 1601-1695 (3 vols.), Leuven: (2005), volume 195
  6. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)