ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Luyken

Portrait
Name:Jan Luyken
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Amsterdam
Father:Caspar Christoffelss Luyken (1608 - ?)
Mother:Hester Coores (1610 - ?)

Marriage:

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationMennonite
Subject of painting Genregenrestukken
Subject of painting Historiehistoriestukken

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Jan Stemmers senior
Education and training
pupil of Coenraet Deckercertain
pupil of Maerten Saegmolen, alias: Martinus Saeghmolen / Zaagmolen en Martin Sagemulcertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 497: 421 & 1164: 255
 2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 253-256

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 23, Leipzig: Engelmann (1929)
 3. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980)
 4. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 5. Wilenski, R.H., Flemish painters, 1430-1830, London: Faber and Faber (1960)
 6. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 398
 7. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
 8. De Roever, N., 'Losse aanteekeningen betreffende Amsterdamsche graveurs', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 2 (1879-1880), pp. 1-10, 6
 9. Van Eeghen, P. & Van der Kellen, J.Ph., Het werk van Jan en Casper Luyken (2 vols.), Amsterdam: Frederik Muller & Co (1905)
 10. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 11. Van ’t Veld, Hendrik, Beminde broeder die ik vand op ’s werelts pelgrims wegen: Jan Luyken (1649-1712) als illustrator en medereiziger van John Bunyan (1628-1688), Utrecht: De Banier (2000)
 12. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312, 227