ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Reinier de Bont

Portrait
Name:Reinier de Bont
Name variants:Regnerus Bontius
Gender:male
Born:Leiden
Died:Leiden
Father:Geraert de Bont (1536 - 1599)
Mother:Jacoba Jansdr. (? - 1628)

Marriages:

Children:

Occupations:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
is employee of Maurits van Oranje-Nassau
Friendship
contributed to the album amicorum of Daniel Burgravius, alias: de Burchgrave; Burchgraeff
contributed to the album amicorum of Johannes Montanus
Identity
not to be confused with Reinier Bontius

References

External biographical records

Primary sources

  1. Erfgoed Leiden en Omstreken (v/h Regionaal Archief Leiden), Leiden: DTB-registers (toegangsnummer 1004), 4: blad D-143 (2-6-1601) & 8: blad H-221v (20-04-1618)
  2. Album amicorum J. Montanus, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 76 H 6, 93v
  3. Album amicorum Daniel Burgravius, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: KW 71 J 58, s.p.: 143r

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 4: 197
  2. Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam 1572-1795, [Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam 5], Rotterdam: Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam (1973), 57-58
  3. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag: RKD Portraits, IB02000629
  4. Helwig, Jan, 'Vragenrubriek', Nederlandse Genealogische Vereniging afdelingsblad afdeling Apeldoorn en omstreken nr. 1 (2009), pp. 25-26