ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Peeter van Liesebetten

Portrait
Name:Peeter van Liesebetten
Name variants:Pieter / Petrus van Lisbetten / van Lijsbetten / Liesebetius
Gender:male
Born:Antwerpen baptized on
Died:Antwerpen
Father:Jacobus van Lijsebetten (? - ?)
Mother:Maria Spreeuwen (? - ?)

Marriage:

Occupations:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of David Teniers Idisputed
master of Gilliam van der Gouwen, alias: Guilliam / Willemcertain
master of Abraham Melyncertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 8: 211, volume 10: 151-153 & volume 11: 18-20
  2. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-1485 & S-1575
  3. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 2: 248, 253, 397, 423, 449 & 468

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 23, Leipzig: Engelmann (1929)
  3. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>