ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Johan Lingelbach

Portrait
Name:Johan Lingelbach
Name variants:Jan Lingelback
Gender:male
Born:Frankfurt am Main baptized on
Died:Amsterdam buried on
Father:David Lingelbach (? - 1653)
Mother:Agniet Jans (? - 1638)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationLutheran
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting LandschapItaliaanse landschappen
Subject of painting Marinezeegezichten
Subject of painting Stads- en dorpsgezichtenstadsgezichten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Ludolf Backhuyzen I, alias: Ludolph Backhuijzen
collaborated with Jan Abrahamsz. (van) Beerstraten I & II, alias: Johannes / Joannes Beerstraten
collaborated with Bartholomeus Appelman, alias: Berthold / Bartolmeo
portrayed by Michiel Sweerts, alias: Michael Sweerts
Education and training
master of Willem Schellinkscertain
master of Isaack Jansz. Croonenbergh, alias: Kroonenburgcertain
pupil of Karel Dujardin, alias: Carel du Jardin; Charles du Gardijncertain
Friendship
travelling-companion of Jan Worst
Housing
bought a house from Jan Blom, alias: Jan Pieters Bloem
shared a house / rooms with Abraham Janssens II
shared a house / rooms with Philippe Leitens

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001)
 2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 145-147

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 23, Leipzig: Engelmann (1929)
 3. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 4. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 10: 517
 5. Dudok van Heel, S.A.C., 'Het "Schilderhuis" van Govert Flinck en de kunsthandel van Uylenburgh aan de Lauriergracht te Amsterdam', Jaarboek Amstelodamum 74 (1982), pp. 70-90
 6. Eisma, Marianne, 'De concurrentie tussen het Oude en het Nieuwe Doolhof', Maandblad Amstelodamum 85 (1998), pp. 229-243
 7. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht). <URL: https://hdl.handle.net/1874/356089>
 8. Scheltema, P., Rembrand: Redevoering over het leven en de verdiensten van Rembrand van Rijn, met eene menigte geschiedkundige bijlagen meerendeels uit echte bronnen geput, Amsterdam: P.N. van Kampen (1853), 71
 9. Burger-Wegener, Catja, Johannes Lingelbach 1622-1674, s.l.: s.n. (1976), (Inaugural-Dissertation Freie Universität Berlin)
 10. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 11. Lapikás, L., Fragment Genealogie Van Exel, Muiden: , (Version 1.1). <URL: https://www.nikhef.nl/~louk/EXEL/generation1.html>
 12. Jansen, Guido & Luijten, Ger, Italianisanten en bamboccianten: het italianiserend landschap en genre door Nederlandse kunstenaars uit de zeventiende eeuw, Rotterdam: Museum Boymans-van Beuningen (1988)
 13. Schatborn, Peter & Verberne, Judith, Drawn to warmth: 17th-century Dutch artists in Italy, Zwolle: Waanders; Amsterdam: Rijksmuseum (2001)
 14. Bredius, A., 'Italiaansche schilderijen in 1672 door Amsterdamsche en Haagsche schilders beoordeeld', Oud-Holland 4 (1886), pp. 41-46
 15. Bredius, A., 'Archiefsprokkels: I. Een leerling van Berchem en Lingelbach: II. De schilder Lambertus de Hue (D'Huy)', Oud-Holland 42 (1925), pp. 148-152
 16. Hoogewerff, G.J., 'De Nederlandsche kunstenaars in Rome in de XVIIe eeuw en hun conflict met de Academie van St.Lucas', Mededelingen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afdeling letterkunde 62 (1926), pp. 117-150