ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Andries Sersanders

Portrait
Name:Andries Sersanders
Gender:male
Born:Vlaanderen
Died:Pskov
Father:
Mother:

Marriage:

Occupation:

Occupational addresses:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
is employee of Gustaaf II Adolf van Zweden

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Kramm, Christiaan, De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders,beeldhouwers,graveurs en bouwmeesters van den vroegsten tot op onzen tijd (6 vols.), Amsterdam: Gebroeders Diederichs (1857-1864). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/>, volume 5: 1512
  2. Lapikás, L., Fragment Genealogie Hovius (gen. 1), Muiden: (2016), (version 1.1). <URL: https://www.nikhef.nl/~louk/HOVIUS/generation1.html>
  3. Norrhem, Svante, 'Margareta Slots (Margareta Cabiljau)', in: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, . <URL: https://www.skbl.se/sv/artikel/MargaretaSlots>