ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Amos Comenius

Portrait
Name:Jan Amos Comenius
Gender:male
Born:Nivnice
Died:Amsterdam
Father:
Mother:

Marriages:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity MottoSalutare tuum expecto Domine: cuius anni in gemitibus
Religion DenominationMoravian

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Jürgen Ovens, alias: Jurriaen
Friendship
contributed to the album amicorum of Jacob Heiblocq
contributed to the album amicorum of Joan Leonardsz Blasius
Housing
lodger of Christina Meijsen
shared a house / rooms with Elias Noski

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Gilden en het Brouwerscollege (toegangsnr. 366), 65: 125 (04-12-1662)
  2. Album amicorum Jacob Heyblocq, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 131 H 26, s.n.: 189

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 8: 302-305
  2. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 647-648 & volume 2: 1236-1242
  3. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag: RKD Images, 12324
  4. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag: RKD Artists, 461445 (sub Elias Noski)
  5. Van Eeghen, I.H., 'Jan Amos Comenius in het Witte Lam op de Egelantiersgracht', Maandblad Amstelodamum 58 (1971), pp. 1-7
  6. Heesakkers, Chris, 'The Amsterdam Professors and Other Friends of Johannes Blasius: The Album Amicorum of Johannes Blasius, Amsterdam, University Library, Ms. V J 50', Lias 9 (1982), pp. 179-232. <URL: https://webdoc.ubn.ru.nl/tijd/l/lias/vol9_1982/amstprano.pdf>, 224