ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Daniel Acronius

Portrait
Name:Daniel Acronius
Gender:male
Born:Groningen circa
Died:Warmenhuizen
Father:Johannes Acronius (1565 - 1627)
Mother:

Marriage:

Occupation:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed

References

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 433: 183

Secondary sources

  1. Van Lieburg, F.A., Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 (2 vols.), Dordrecht: F.A. van Lieburg (1996)
  2. De Haan Hettema, Montanus & Van Halmael, Arent, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel, uit oude en echte bescheiden en aanteekeningen, en met bijvoeging van de wapens der onderscheidene geslachten, opgemaakt (3 vols.), Leeuwarden: Meindersma (1846), volume 2: 1