ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Nicolaes de Latombe

Portrait
Name:Nicolaes de Latombe
Gender:male
Born:Amsterdam between and
Died:Amsterdam between and
Father:Desiderius de Latombe (? - 1629)
Mother:Susanna Walschaert (? - 1609)

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed
Subject of painting Genregezelschappen
Subject of painting LandschapItaliaanse landschappen
Subject of painting Portretportretten

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 27-28

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 22, Leipzig: Engelmann (1928)
  3. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
  4. Van Eeghen, I.H., 'De Familie de la Tombe en Rembrandt', Oud Holland 71 (1956), pp. 43-49
  5. Hoogewerff, G.J., De Bentvueghels, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1952)