ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Abraham de Latombe

Portrait
Name:Abraham de Latombe
Name variants:Abramo della Tumba; de la Tomba
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died: after
Father:Desiderius de Latombe (? - 1629)
Mother:Susanna Walschaert (? - 1609)

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Nickname (Bentvueghels)Stoppers
Subject of painting Landschaplandschappen

References

Primary sources

  1. Hoogewerff, G.J., Nederlandsche kunstenaars te Rome (1600-1725): Uittreksels uit de parochiale archieven, 's-Gravenhage: Algemeene landsdrukkerij (1942)
  2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 358 (sub Pieter Frits)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 22, Leipzig: Engelmann (1928)
  3. Van Eeghen, I.H., 'De Familie de la Tombe en Rembrandt', Oud Holland 71 (1956), pp. 43-49
  4. Schatborn, Peter & Verberne, Judith, Drawn to warmth: 17th-century Dutch artists in Italy, Zwolle: Waanders; Amsterdam: Rijksmuseum (2001)