ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Gerard de Lairesse

Portrait
Name:Jan Gerard de Lairesse
Gender:male
Born:Luik circa
Died:Amsterdam buried on
Father:Renier de Lairesse (1596 - 1667)
Mother:Catherine Taulier (? - 1676)

Marriages:

Children:

Occupation:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationWalloon Reformed

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 515: 105 (12-7-1686), 541: 210 (6-5-1707) & 555: 259 (4-11-1718)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 22, Leipzig: Engelmann (1928)
  3. Van der Veen, Jaap, ''Very proud, self conceited, debauched and extravagant': Gerard de Lairesse en zijn Amsterdamse jaren', in: Beltman, Josien, Knolle, Paul & Meer Mohr, Quirine van der (eds.) Eindelijk! De Lairesse. Klassieke schoonheid in de Gouden Eeuw, Zwolle: Uitgeverij Waanders & De Kunst; Enschede: Rijksmuseum Twenthe (2016), pp. 20-28, 168
  4. Li, Weixuan, 'The Hands Behind Lairesse’s Masterpieces: Gerard de Lairesse’s Workshop Practice', Journal of Historians of Netherlandish Art 12:1 (2020), . <URL: https://jhna.org/articles/the-hands-behind-lairesses-masterpieces-gerard-de-lairesses-workshop-practice/>, 20
  5. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
  6. De Maere, J. & Webbes, M., Martin, Jennifer A. (ed.) Illustrated dictionary of 17th century Flemish painters (3 vols.), Brussels: La Renaissance du Livre (1994)
  7. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312, 157