ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Gerard de Lairesse

Portrait
Name:Gerard de Lairesse
Gender:male
Born:Luik baptized on
Died:Amsterdam buried on
Father:Renier de Lairesse (1596 - 1667)
Mother:Catherine Taulier (? - 1676)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationWalloon Reformed
Religion DenominationRoman Catholic
Subject of painting Allegorieallegorieën
Subject of painting Genrefiguren
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Illustratietitelbladen
Subject of painting Portretportretten
Subject of painting Stillevenstillevens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Jacques de Lairesse
collaborated with Ottomar Elliger II
collaborated with Johannes Glauber
collaborated with Dirck Ferreris, alias: Theodoor of Diderik Ferreris
portrayed Govert Bidloo
portrayed Jean de Labadie
portrayed Philips de Flines
portrayed by Rembrandt Harmensz. van Rijn
portrayed by Petrus Schenck I, alias: Peter / PieterGroup portrait
worked under commission for Pieter van Rijn
Business
is employee of Gerrit (van) Uylenburgh, alias: Gerard Uijlenburg
is employer of Philips Tiedeman, alias: Philip Tideman
Education and training
master of Bonaventura Jansz van Overbeeck, alias: van Overbekecertain
master of Zacharias Webber, alias: Sacharias Webberscertain
master of Jacob Boelenscertain
master of Ottomar Elliger IIcertain
master of Jan Goereecertain
master of Gilliam van der Gouwen, alias: Guilliam / Willemcertain
master of Jan Cornelisz. (van) Hoogsaatcertain
master of Cornelis Huyberts, alias: Huybrechtscertain
master of Abraham de Lairesse Icertain
master of Johannes de Lairesse, alias: Jan de Lairessecertain
master of Jan van Mieriscertain
master of Albert (van) Spiersdisputed
master of Jan Wandelaarcertain
master of Theodor Bogdan Lubieniecki, alias: Theodoor Lubienitzki / Theodorus Lubiniciuscertain
master of Jacob Jacobsz. van der Does IIcertain
master of Philips Tiedeman, alias: Philip Tidemancertain
master of Simon Rossing, alias: Simonis Rossincertain
pupil of Renier de Lairessecertain
pupil of Bertholet Flémalle I, alias: Barthélémi Flémallecertain
Friendship
baptism was witnessed by Gérard Douffet
Housing
landlord of Philips Tiedeman, alias: Philip Tideman
landlord of Johannes Glauber
tennant of Gerrit (van) Uylenburgh, alias: Gerard Uijlenburg

References

External biographical records

Primary sources

 1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 106-116 & volume 3: 132-133 (sub Tussenstuk)
 2. Herzog Anton Ulrich-Museum & Herzog August Bibliothek, Virtuelles Kupferstichkabinett, Braunschweig: Herzog Anton Ulrich Museum; Wolfenbüttel: Herzog August Bibliothek . <URL: http://www.virtuelles-kupferstichkabinett.de>, z-06387 (1699)
 3. De Lairesse, Gerard, Groot schilderboek, waar in de schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen, ook door redeneeringen en prentverbeeldingen verklaard: met voorbeelden uit de beste konststukken der oude en nieuwe puikschilderen bevestigd en derzelver wel- en misstand aangewezen, Amsterdam: Hendrick Desbordes (1712), (tweede druk, facsimile reprint Davaco: Utrecht 1969). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/lair001groo01_01/>

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Snoep, D.P., 'Gérard Lairesse als plafond- en kamerschilder', Bulletin van het Rijksmuseum 18 (1970), pp. 159-220
 3. Van Eeghen, I.H., 'Het Amsterdamse Sint Lucasgilde in de 17de eeuw', Jaarboek Amstelodamum 61 (1969), pp. 65-102
 4. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 5. Van den Branden, F. Jos., Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen: J.E. Buschmann (1883). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883>, 1238
 6. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 338-340 & volume 2: 1360
 7. De Vries, Lyckle, Gerard de Lairesse: an artist between stage and studio, Amsterdam: Amsterdam University Press (1998)
 8. Van der Veen, Jaap, ''Very proud, self conceited, debauched and extravagant': Gerard de Lairesse en zijn Amsterdamse jaren', in: Beltman, Josien, Knolle, Paul & Meer Mohr, Quirine van der (eds.) Eindelijk! De Lairesse. Klassieke schoonheid in de Gouden Eeuw, Zwolle: Uitgeverij Waanders & De Kunst; Enschede: Rijksmuseum Twenthe (2016), pp. 20-28, 168
 9. Jonker-Duynstee, Juliette, Spinhuissteeg 12, Amsterdam: Stadsherstel Amsterdam (2017), 24
 10. Roberts-Jones, Philippe, De Wilde, Éliane & Dechaux, Carine (eds.) Le dictionnaire des peintres belges du XIVe siècle à nos jours : depuis les premiers maîtres des anciens Pays-Bas méridionaux et de la principauté de Liège jusqu’aux artistes contemporains, Bruxelles: La Renaissance du Livre (1995), (édition en ligne). <URL: http://balat.kikirpa.be/peintres/>, 1498
 11. Li, Weixuan, 'The Hands Behind Lairesse’s Masterpieces: Gerard de Lairesse’s Workshop Practice', Journal of Historians of Netherlandish Art 12:1 (2020), . <URL: https://jhna.org/articles/the-hands-behind-lairesses-masterpieces-gerard-de-lairesses-workshop-practice/>
 12. Wenley, Robert, 'Fleeting Senses and Enduring Love: Lairesse and the Van Rijn Children. Lairesse and Portraiture', Journal of Historians of Netherlandish Art 12.1 (2002), . <URL: https://jhna.org/articles/fleeting-senses-and-enduring-love-lairesse-and-the-van-rijn-children/>
 13. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 14. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
 15. De Maere, J. & Webbes, M., Martin, Jennifer A. (ed.) Illustrated dictionary of 17th century Flemish painters (3 vols.), Brussels: La Renaissance du Livre (1994)
 16. Roy, Alain, Gérard de Lairesse, 1640-1711, Paris: Arthena (1992)
 17. Buijsen, E. (ed.) Haagse schilders in de Gouden Eeuw : het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder; Zwolle: Waanders (1998)
 18. Timmers, Jan Joseph Marie, Gérard Lairesse, Amsterdam: Paris (1942)
 19. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 20. Bredius, A., 'Italiaansche schilderijen in 1672 door Amsterdamsche en Haagsche schilders beoordeeld', Oud-Holland 4 (1886), pp. 41-46
 21. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987)
 22. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)