ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Lenaert Knoest Lenaertssone

Portrait
Name:Lenaert Knoest
Name variants:Lenaert Kroes / Lenaert Knorst
Gender:male
Born:Brussel
Died:
Father:Lenaert Knoest (1487 - ?)
Mother:

Occupations:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Gillis van Coninxloo IIcertain
master of Heynrick Cnoestcertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-482
  2. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 1: 148 & 181

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 21, Leipzig: Engelmann (1927)
  3. Duverger, J., 'De Schilder Lenaart Knoest en de Brusselsche Tapijtnijverheid in het begin der XVIe eeuw', Oud-Holland 48 (1931), pp. 215-223