ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Abraham Matthysz. van den Acker

Portrait
Name:Abraham Matthysz. van den Acker
Gender:male
Born: circa
Died:
Father:Matthijs Thijsz. van den Acker (ca. 1549 - ?)
Mother:

Occupation:

Occupational address:

References

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Van Ysselsteyn, G.T., Geschiedenis der tapijtweverijen in de Noordelijke Nederlanden: bijdrage tot de geschiedenis der kunstnijverheid, Leiden: Leidsche Uitgeversmaatschappij (1936)