ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Joanna Cruyt

Portrait
Name:Joanna Cruyt
Gender:female
Born:
Died:Antwerpen or
Father:
Mother:

Marriage:

References

Primary sources

  1. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 1: 498 & 499 & volume 2: 444

Secondary sources

  1. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997), 347