ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Claas Bruin

Portrait
Name:Claas Bruin
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Amsterdam
Father:Cornelis Claasz. Bruin (? - ?)
Mother:

Occupations:

Occupational address:

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 1103: 79vo
  2. Bruin, Claas, Zalige na-gedachtenis, op't afsterven van den eerwaarden en godvruchtigen heere David Rutgers, bezorger der armen, en regent van't weeshuis der Doopsgezinden te Amsteldam, Amsterdam: Jacobus Verheyde (1707)

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 6: 223, 224