ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Harald Andersson Appelboom

Portrait
Name:Harald Andersson Appelboom
Gender:male
Born:Fellingsbro
Died:Den Haag
Father:
Mother:

Occupations:

Occupational addresses:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
is employee of Christina I van Zweden
Friendship
contributed to the album amicorum of Johann Philipp Mulheiser

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Kernkamp, G.W., 'Memoriën van den Zweedschen resident Harald Appelboom', Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 26 (1905), pp. 290-375. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/_bij005190501_01/_bij005190501_01_0009.php>, 291, 292
  2. Van Groesen, Michiel, 'Van vaandrig in Brazilië tot dichter in Dordrecht Het album amicorum van Johann Philipp Mulheiser (ca. 1603-ca. 1677)', De Zeventiende Eeuw 24 (2008), pp. 196-209. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/_zev001200801_01/_zev001200801_01_0017.php>, 204