ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Pieter van den Abeele II

Portrait
Name:Pieter van den Abeele
Name variants:van Abelen
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam
Father:Pieter van den Abeele I (ca. 1608 - 1684)
Mother:Catharina de Boudoes (1620 - 1662)

Occupations:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Juriaen Poolprobably
Friendship
baptism was witnessed by Heijltje Jacobs Heijn, alias: Helena

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 1: 11
  3. De Roever, N., 'Losse aanteekeningen betreffende Amsterdamsche graveurs. Tweede vervolg', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 3 (1880-1881), pp. 221-225, 224
  4. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 1, München-Leipzig: Saur (1992)
  5. Citroen, K.A., Amsterdamse zilversmeden en hun merken, Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij (1975)
  6. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312, 57