ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Clara van Leeuwen

Portrait
Name:Clara van Leeuwen
Gender:female
Born:Bergen op Zoom
Died: after
Father:
Mother:

Marriage:

References

Primary sources

  1. Het Utrechts Archief, Utrecht: DTB-registers Utrecht (toegangsnummer 711), 96: 86
  2. Het Utrechts Archief, Utrecht: Notarissen in de stad Utrecht (toegangsnummer 34-4), U054a003 (24-11-1671)

Secondary sources

  1. Rooseboom, Maria, Bijdrage tot de geschiedenis der instrumentmakerskunst in de Noordelijke Nederlanden tot omstreeks 1840, Leiden: Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen (1950). <URL: https://web.archive.org/web/20210524205826/https://www.dwc.knaw.nl/wp-content/bestanden/1950-Rooseboom-Instrumentmakerskunst.pdf>, 124