ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Pieter Jacobs Indischeraven

Portrait
Name:Pieter Jacobs Indischeraven
Gender:male
Born:Antwerpen circa
Died:Amsterdam buried on
Father:Rombout Jacobsz. (? - ?)
Mother:Clara Colijn (1543 - 1619)

Marriages:

Children:

Occupation:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Friendship
assisted at marriage Jacob Jacobsz Rombouts

References

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 425: 243

Secondary sources

  1. Elias, Johan E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 vols.), Amsterdam: Israel (1963 [1903-1905]). <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/elias/>, volume 1: 80
  2. Montias, John Michael, The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, . <URL: https://research.frick.org/montias>, 1124
  3. Gelderblom, O.C., Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630), Hilversum: Verloren (2000), 305
  4. Van der Vies, A.B., 'Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Indische Raven', De Nederlandsche Leeuw 43 (1925), pp. 51-52. <URL: https://www.knggw.nl/wp-content/leeuw/1925-30-210.pdf>, 51