ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Hendrik Abbeloos

Portrait
Name:Hendrik Abbeloos
Gender:male
Born:
Died:
Father:
Mother:

Occupation:

Occupational address:

References

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 1, München-Leipzig: Saur (1992)
  3. Van Ysselsteyn, G.T., Geschiedenis der tapijtweverijen in de Noordelijke Nederlanden: bijdrage tot de geschiedenis der kunstnijverheid, Leiden: Leidsche Uitgeversmaatschappij (1936)