ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Hendrik Bruyn

Portrait
Name:Hendrik Bruyn
Name variants:Heinrich Bruin
Gender:male
Born:Amsterdam circa
Died: buried on
Father:Dirk Bruyn (? - ?)
Mother:Femmetje Hendricx Meyer (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupations:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
business partner of Dirk Bruyn, alias: Bruin
Education and training
master of Jan Olfencertain
Publishing and printing
bought printing press from Pieter Blaeu

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 711: 293
  2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Gilden en het Brouwerscollege (toegangsnr. 366), 65: 131 (s.d.)

Secondary sources

  1. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 110-111 & volume 2: 1196
  2. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
  3. Van Eeghen, I.H., De Amsterdamse Boekhandel 1680-1725 (6 vols.), Amsterdam: Scheltema & Holkema NV/N. Israel (1960-1978). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/eegh004amst01_01/>, volume 3: 54-59