ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacob van Huchtenburg

Portrait
Name:Jacob van Huchtenburg
Gender:male
Born:Haarlem between and
Died:Amsterdam buried on
Father:Jan Maertensen van Huchtenburgh (? - ca. 1653)
Mother:Annetje Joosten van Brussel (? - 1666)

Occupation:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed
Subject of painting LandschapItaliaanse landschappen

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Claes Pietersz. Berchem, alias: Nicolaes Pietersz. van Berchemcertain
Friendship
ward of Hendrick Mommers

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 1102: 36 (8-1-1675)
  2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 251 (sub Johan van Huchtenburg)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980)
  3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 18, Leipzig: Engelmann (1925)
  4. Van Thiel-Stroman, Irene, 'Biographies 15th-17th century', in: Biesboer, Pieter & Köhler, Neeltje (eds.) Painting in Haarlem 1500-1800: the collection of the Frans Hals Museum, Ghent: Ludion (2006), pp. 99-363, 207-211
  5. Bredius, A., 'Het Schildersregister van de Amsterdamse "Stads Doctor" Jan Sysmus I, II, III', Oud-Holland 8 (1890), pp. 1-17, 217-234, 297-313, 16