ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Samuel Dircksz van Hoogstraten

Portrait
Name:Samuel Dircksz van Hoogstraten
Gender:male
Born:Dordrecht
Died:Dordrecht
Father:Dirck van Hoogstraten (ca. 1596 - 1640)
Mother:Mayke de Coninck (1598 - 1645)

Marriage:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationMennonite
Subject of painting Genregenrestukken
Subject of painting Genreinterieurs
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Ornamenttrompe l'oeuils
Subject of painting Portretportretten
Subject of painting Stillevenvisstillevens
Subject of painting Stillevenbloemstillevens
Subject of painting Stillevenjachtstillevens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Nicolaes Roosendael
Education and training
master of Jan van Hoogstraten, alias: Hans
master of Cornelis van der Meulencertain
master of Arent de Gelder, alias: Aert de Geldercertain
master of Godefridus Cornelisz. Schalcken, alias: Godfried Schalckencertain
master of Arnold Houbrakencertain
pupil of Dirck van Hoogstraten, alias: Theodoor van Hoogstratencertain
pupil of Rembrandt Harmensz. van Rijncertain
Friendship
contributed to the album amicorum of Johann Philipp Mulheiser
ward of David Henrix de Coninck

References

External biographical records

Primary sources

 1. Van Hoogstraeten, Samuel, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst: anders de Zichtbaere Werelt, Rotterdam: Francois van Hoogstraeten (1678), (reprint Davaco Publishers, s.l., 1969)
 2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 155-170

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 17, Leipzig: Engelmann (1924)
 3. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 4. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 8: 836-838
 5. Roscam Abbing, Michiel & Thissen, Peter, De schilder en schrijver Samuel van Hoogstraten 1627-1678. Eigentijdse bronnen en oeuvre van gesigneerde schilderijen, Leiden: Primavera Pers (1993)
 6. Waller, F.G., Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1938). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000001910>
 7. Brusati, Celeste, Artifice and Illusion: The Art and Writing of Samuel Van Hoogstraten, Chicago & London: The University of Chicago Press (1995)
 8. Czech, Hans-Jörg, Im Geleit der Musen : Studien zu Samuel van Hoogstratens Malereitraktat Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst: anders de zichtbaere werelt (Rotterdam 1678), [Niederlande-Studien 27], Münster, New York & Berlin: Waxmann (2002)
 9. Van Groesen, Michiel, 'Van vaandrig in Brazilië tot dichter in Dordrecht Het album amicorum van Johann Philipp Mulheiser (ca. 1603-ca. 1677)', De Zeventiende Eeuw 24 (2008), pp. 196-209. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/_zev001200801_01/_zev001200801_01_0017.php>, 206
 10. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 11. Marijnissen, Peter (ed.) De zichtbaere werelt: schilderkunst uit de Gouden Eeuw in Hollands oudste stad, Zwolle: Waanders; Dordrecht: Dordrechts Museum (1992)
 12. Buijsen, E. (ed.) Haagse schilders in de Gouden Eeuw : het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder; Zwolle: Waanders (1998)
 13. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 14. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)