ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Dirck Cornelisz de Hoogh

Portrait
Name:Dirck Cornelisz de Hoogh
Name variants:Diderick de Hooch
Gender:male
Born:Den Haag
Died:
Father:Cornelis Dircksz. de Hoogh (? - ?)
Mother:

Marriage:

Occupation:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Pieter Jansz Quast, alias: Petercertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Het Utrechts Archief, Utrecht: DTB-registers Utrecht (toegangsnummer 711), 97: 189 (1/11-6-1645)
  2. Het Utrechts Archief, Utrecht: Notarissen in de stad Utrecht (toegangsnummer 34-4), U012a020: 136-136v (8-11-1643)
  3. Haags Gemeentearchief, Den Haag: Notarieel Archief (toegangsnummer 0372-01), 127: 166-166v (31-1-1651)
  4. Haags Gemeentearchief, Den Haag: Doop-, trouw- en begraafregisters (toegangsnummer 0377-01), 744: 46 (25-5/4-6-1645)
  5. Bredius, A., Künstler-Inventare, Urkunden zur Geschichte der holländische Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts (8 vols.), Den Haag: Nijhoff (1915-1922). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bredius1915ga>, volume 5: 1490 & volume 5: 1492-1493 (13-4-1649)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 17, Leipzig: Engelmann (1924), 457
  3. Obreen, Fr.D.O., Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis. Verzameling van Meerendeels onuitgegeven berichten en mededeelingen betreffende Nederlandsche schilders, plaatsnijders, beeldhouwers, bouwmeesters, juweliers, goud- en zilverdrijvers, smeden, stempelsnijders, tapijtwevers, borduurwerkers, plateelbakkers, ivoorsnijders, glasschilders, ingenieurs, landmeters, kaartmakers, verlichters, lettersnijders, schoonschrijvers, boekbinders, enz. (7 vols.), Rotterdam: Van Hengel & Eeltjes (1877-1890), volume 5: 99 (22-12-1639)
  4. Buijsen, E. (ed.) Haagse schilders in de Gouden Eeuw: het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder; Zwolle: Waanders (1998), 316