ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Cornelis Pietersz. Holsteyn

Portrait
Name:Cornelis Pietersz. Holsteyn
Gender:male
Born:Haarlem between and
Died:Amsterdam buried on
Father:Pieter Holsteyn I (1585 - 1662)
Mother:Maritge Cornelisdr. (ca. 1593 - 1647)

Marriage:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic
Subject of painting Allegorieallegorieën
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Mathijs van Pillecum, alias: Matheus / Matthias van Pellecum
used as a model Catharina Janscertain
worked under commission for Adriaen Hansz. Muyltjes
Education and training
pupil of Pieter Holsteyn Iprobably

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 682: 233 & 1055: 107
 2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Burgemeesters: poorterboeken (toegangsnummer 5033), 2: 505
 3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 323-326

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Pulles, Marlou, Cornelis Holsteyn (1618-1658). Een Haarlems- en Amsterdams Classicist, (1994), (ongepubliceerde doctoraalscriptie Universiteit Utrecht 1994)
 3. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980)
 4. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 17, Leipzig: Engelmann (1924)
 5. Van Thiel-Stroman, Irene, 'Biographies 15th-17th century', in: Biesboer, Pieter & Köhler, Neeltje (eds.) Painting in Haarlem 1500-1800: the collection of the Frans Hals Museum, Ghent: Ludion (2006), pp. 99-363, 206-207
 6. Scheltema, P., Rembrand: Redevoering over het leven en de verdiensten van Rembrand van Rijn, met eene menigte geschiedkundige bijlagen meerendeels uit echte bronnen geput, Amsterdam: P.N. van Kampen (1853), 70
 7. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 8. Broekman, Inge, De rol van de schilderkunst in het leven van Constantijn Huygens, Hilversum: Verloren (2005)
 9. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870)
 10. Heppner, A., 'De verhouding van kunstschilder tot decoratieschilder in de 17e eeuw, Holsteyn en Van Pillecum', Oud-Holland 61 (1946), pp. 47-58