ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacobus Florianus

Portrait
Name:Jacobus Florianus
Gender:male
Born:Antwerpen circa
Died:Zuidland
Father:Jean Florianus (1522 - 1585)
Mother:N.N. (? - ?)

Marriage:

Child:

Occupation:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Friendship
contributed to the album amicorum of David Mostart, alias: David Mostartus
contributed to the album amicorum of Everard Booth

References

External biographical records

Primary sources

  1. Mostart, David, Album amicorum van David Mostart (ca. 1554-1615), leraar en notaris, (1598-1615)Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 47v

Secondary sources

  1. Van Lieburg, F.A., Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 (2 vols.), Dordrecht: F.A. van Lieburg (1996)
  2. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 4: 605 (sub Johannes Florianus)
  3. Willems, Leonard, 'Reinaerdiana VII. Het Leven Van Johannes Florianus Vertaler van den Reinaert', Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 36 (1922), pp. 1211-1233. <URL: http://www.dbnl.org/tekst/_ver025192201_01/_ver025192201_01_0102.php>, 1232
  4. Smit, Kees & Jaski, Bart, Inhoudsopgave Album amicorum van Everard Booth, Utrecht: Universiteitsbibliotheek Utrecht (2019 et seq.). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.10649454>