ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Joost van den Vondel de jonge

Portrait
Name:Joost van den Vondel
Gender:male
Born:Amsterdam circa
Died:Oost-Indië
Father:Joost van den Vondel (1587 - 1679)
Mother:Maeyken de Wolff (1586 - 1635)

Marriages:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Financial
stands surety for Jan Jansz Paerslaken
Marriage
divorced from Baertje Crijnsse Hooft, alias: Baertgen

References

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 677: 135 & 680: 240

Secondary sources

  1. Kam, J.G., 'Een vijftal acten over de Vondel familie', Maandblad Amstelodamum 48 (1961), pp. 17-20
  2. Meijer jr., D.C., 'Tot de Genealogie Hooft', Dietsche Warande Nieuwe Reeks 3 (1881), pp. 372-379. <URL: http://www.dbnl.org/tekst/_die003188101_01/_die003188101_01_0029.php>
  3. Dudok Van Heel, S.A.C., 'De familie Paerslaken uit "het Paerse Laecken” in de Kalverstraat te Amsterdam', De Nederlandsche Leeuw 136 (2019), pp. 32-39, 35 (n. 31)