ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Jansz. van der Heyden

Portrait
Name:Jan Jansz. van der Heyden
Gender:male
Born:Gorinchem
Died:Amsterdam
Father:Jan Goris Claesz (1607 - 1651)
Mother:Neeltje Jan Cornelisdr. van Munster (? - 1672)

Marriage:

Child:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationMennonite
Subject of painting Architectuurarchitectuur
Subject of painting Architectuurfantasiearchitectuur
Subject of painting Geografie en cosmografietopografische afbeeldingen
Subject of painting Landschaplandschappen
Subject of painting Stads- en dorpsgezichtenstadsgezichten
Subject of painting Stillevenvanitasstillevens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Adriaen (Willemsz) van de Velde
Friendship
assisted at marriage Beatrix Corver
legal guardian of Beatrix Corver

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 685: 68 (04-06-1661) & 1048: 51 (04-04-1712)
 2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 80-82
 3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 2454: 268-269 (24-7-1655 aktenummer 59617)

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 17, Leipzig: Engelmann (1924)
 3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 16, Leipzig: Engelmann (1923)
 4. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 5. Broer, A.L., 'Doopsgezinde schilders van vroeger en nu', Doopsgezind Jaarboekje(1980), pp. 70-80
 6. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
 7. De Vries, Lyckle, Jan van der Heyden, Amsterdam: Meulenhoff/Landshoff (1984)
 8. Wagner, Helga, Jan van der Heyden, 1637-1712, Amsterdam & Haarlem: Scheltema en Holkema (1971)
 9. Breen, Joh. C., 'Jan van der Heyden', Jaarboek Amstelodamum 11 (1913), pp. 29-92
 10. Zuidervaart, Huib J., 'De Amsterdamse vernufteling Stephanus Pietersz Keus (c.1605–1679) en zijn contacten met de "Hartlib Circle"', Studium. Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis 12 (Dec. 2019), pp. 110-122. <URL: http://doi.org/10.18352/studium.10192>, 121
 11. Van Eeghen, I.H., 'Het ouderlijk huis van Jan van der Heyden', Maandblad Amstelodamum 60 (1973), pp. 54-61, 55
 12. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 13. Tissink, Fieke & De Wit, H.F., Gorcumse schilders in de Gouden Eeuw, [Merewade 10], Gorinchem: Stichting Merewade (1987)
 14. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 15. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312, 149
 16. De Vries, Lyckle, 'Post voor Jan van der Heyden', Oud Holland 90 (1976), pp. 267-275
 17. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)