ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Nicolaes van Helt Stocade

Portrait
Name:Nicolaes van Helt Stocade
Gender:male
Born:Nijmegen between and
Died:Amsterdam buried on
Father:
Mother:

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed
Subject of painting Allegorieallegorieën
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Landschaplandschappen
Subject of painting Portretportretten
Subject of painting Portretgroepsportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
used as a model Catharina Janscertain
Friendship
travelling-companion of Jan Asselyn
Housing
landlord of Jan Oly

References

External biographical records

Primary sources

 1. De Bie, Cornelis, Het gulden cabinet van de edel vrij schilder const, inhoudende den lof vande vermarste schilders, architecte, beldthowers ende plaetsnijders van deze eeuw, Antwerpen: Jan Meyssens (1661), 312
 2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 364-365 & volume 3: 64-65 (sub Jan Asselyn)
 3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 2869: 152 (10-7-1670 scan nr 159)

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Van der Velden, Jelka, Nicolaes van Helt-Stocade, (1993), (ongepubliceerde doctoraalscriptie Kath.Universiteit Nijmegen 1993)
 3. Moes, E.W., 'Nicolaes van Helt-Stocade', Amsterdams Jaarboekje(1902), pp. 69-105
 4. "Vande schilders binne deser Stadt." Nijmeegse schilders uit de zeventiende en achttiende eeuw, Nijmegen: Waag (1962), 25-34
 5. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 6. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 3: 568-569
 7. Bredius, A., 'Archiefsprokkelingen: I de Schilder Johannes Houwaert; II de Schilders Jan Oly en Hendrick Oly; III een schilders-contract', Oud-Holland 48 (1931), pp. 224-226
 8. Van den Branden, F. Jos., Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen: J.E. Buschmann (1883). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883>, 871-872
 9. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht). <URL: https://hdl.handle.net/1874/356089>
 10. Scheltema, P., Rembrand: Redevoering over het leven en de verdiensten van Rembrand van Rijn, met eene menigte geschiedkundige bijlagen meerendeels uit echte bronnen geput, Amsterdam: P.N. van Kampen (1853), 69
 11. Van der Velden, J., Nicolaes van Helt Stockade, s.l.: s.n. (1993), (Doctoraalscriptie KUN, Nijmegen 1993)
 12. Bierens de Haan, Johan Carel & Ekkart, Rudi (eds.) Gelderse Gezichten. Drie eeuwen portretkunst in Gelderland 1550-1850, Zwolle: Waanders (2002)
 13. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 14. Bredius, A., 'Het Schildersregister van de Amsterdamse "Stads Doctor" Jan Sysmus I, II, III', Oud-Holland 8 (1890), pp. 1-17, 217-234, 297-313, 304
 15. Bredius, A., 'Het Schildersregister van de Amsterdamse "Stads Doctor" Jan Sysmus IV', Oud-Holland 9 (1891), pp. 137-149
 16. Bredius, A., 'Een en ander over Jan Wynants', Oud-Holland 29 (1911), pp. 179-184. <URL: https://rkddb.rkd.nl/rkddb/digital_book/18750176_029_01_s018_text.pdf>, 181
 17. Demonts, L., 'Nicolas van Helt Stockade. Nimêgue 1614, enterré à Amsterdam le 26 Nov. 1669', Revue de l'art ancien 68 (1935) 68 (1935), pp. 69-84