ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Barent Graat

Portrait
Name:Barent Graat
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Amsterdam
Father:
Mother:

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic
Subject of painting Allegorieallegorieën
Subject of painting Genrefiguren
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Landschaplandschappen
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Isaack Jacobsz. van Hooren
portrayed Hendrik Takama, alias: Tackema
portrayed Cornelis Dircksz Wittenoom
portrayed Dirck Pietersz. Heynck
portrayed Jan Pietersz Meerhuysen
used as a model Marie Dambrine, alias: d'Ambrinecertain
used as a model Jannitje Barentscertain
worked under commission for Agnes Block
Education and training
master of Johan Hendrik Roos, alias: Johan Heinrich Rooscertain
master of Jeronimus van Uffelencertain
Friendship
attended funeral of Ludolf Backhuyzen I, alias: Ludolph Backhuijzen

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 316: 125 (02-05-1670), 343: 29 (11-10-1668), 684: 279 (18-03-1660), 1057: 38vo (03-07-1693) & 1057: 131 (09-11-1709)
 2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 200-209
 3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 1731B: 560-562
 4. Bredius, A., Künstler-Inventare, Urkunden zur Geschichte der holländische Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts (8 vols.), Den Haag: Nijhoff (1915-1922). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bredius1915ga>

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Van Eeghen, I.H., 'Het Amsterdamse Sint Lucasgilde in de 17de eeuw', Jaarboek Amstelodamum 61 (1969), pp. 65-102
 3. Hut, M. van der, 'Tekeningen van Barend Graat naar de sculpturen van Francis van Bossuit', Delineavit et Sculpsit 32 (2009), pp. 37-41
 4. Hoet, G., Catalogus of naamlyst van schilderijen met derzelver pryzen zedert een langen reeks van jaaren zoo in Holland als op andere plaatzen in het openbaar verkogt. (Eerste en tweede deel vols.), (1752)
 5. Moes, E.W., Iconographia Batava. Beredeneerde lijst van geschilderde en gebeeldhouwde portretten van Noord-Nederlanders in vorige eeuwen (2 vols.), Amsterdam: (1897-1905)
 6. Van Eck, Xander, 'The artist's religion: paintings commissioned for clandestine Catholic churches in the northern Netherlands, 1600-1800', Simiolus 1/2 (1999), pp. 70-94, 70-94
 7. Van Eck, Xander, Clandestine Splendor. Paintings for the Catholic Church in the Dutch Republic, Zwolle: Waanders (2008)
 8. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 14, Leipzig: Engelmann (1921)
 9. Wagenaar, Jan, Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe. (3 vols.), Amsterdam: Isaak Tirion; Amsterdam: Yntema & Tieboel (1760-1767), 261
 10. Lips, Letje, Barend Graat. Amsterdam (1628-1709). Een monografisch verkennende studie naar de schilder en zijn werk., (2009), (ongepubliceerde masterscriptie kunstgeschiedenis UvA)
 11. Van der Hut, Margreet, 'De schilder Barend Graat en zijn model Jannitje Barents', Amstelodamum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam 97 (2010), pp. 34-38
 12. De Roever, N., 'Rembrandt. Bijdragen tot de geschiedenis van zijn laatste levensjaren', Oud-Holland 2 (1884), pp. 81-105, 97-98
 13. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 14. Scheltema, P., 'Namen der schilders die in de tweede helft der zeventiende eeuw te Amsterdam poorters zijn geweest', in: Scheltema, P., Aemstel’s oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam IV, Amsterdam: Scheltema (1861), pp. 59-70. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/sche078aems04_01/>, 64
 15. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 16. Van der Hut, Margreet, Barend Graat (1628-1709): zijn leven en werk, Leiden: Sidestone Press (2015)
 17. F.H.W.Hollstein, Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts, ca 1450-1750 Vol.I Amsterdam 1949
 18. Bredius, A., 'Italiaansche schilderijen in 1672 door Amsterdamsche en Haagsche schilders beoordeeld', Oud-Holland 4 (1886), pp. 41-46