ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Antoon Goubau

Portrait
Name:Antoon Goubau
Gender:male
Born:Antwerpen baptized on
Died:Antwerpen buried on
Father:Antonius Goubau (? - ?)
Mother:Livina Cornet (? - ?)

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Keuken- en marktstukkenmarktstukken
Subject of painting LandschapItaliaanse landschappen
Subject of painting Portretportretten
Subject of painting Stads- en dorpsgezichtenstadsgezichten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Jan Baptist Tijssens (II), alias: Johan Tijssensprobably
master of Jan van der Bruggen, alias: Joannes / Jeanprobably
master of Justus Gerardicertain
master of Arnoldus Gerardicertain
master of Laureys Goubau, alias: Laurentiuscertain
master of Leopoldus van den Hoeckecertain
master of Francis Snellincx, alias: Francoiscertain
master of Abraham Cornelius Couchetcertain
master of Nicolas de Largillièrecertain
master of Jacobus Boutilcertain
master of Peeter Neckebaertcertain
master of Jan Frans van Bloemen, alias: Gian Francesco / Jan Francis van Blommencertain
master of Franciscus Cixcertain
master of Simon Gollycertain
master of Jan Baptist Mys, alias: Meyscertain
master of Pieter Cornelisz. Hessels, alias: Peter / Petruscertain
pupil of Johan de Farcas, alias: Johannes de Farcas / Jan de Fariuscertain
Friendship
assisted at marriage Jan Peeters I, alias: Joannes / Johannes
bequests to Nicolas de Largillière
bequests to Justus Gerardi
bequests to Arnoldus Gerardi
bequests to Antoon Goubau (II)
bequests to Pieter Cornelisz. Hessels, alias: Peter / Petrus

References

External biographical records

Primary sources

 1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 6: 476, volume 10: 78, volume 12: 387-388, volume 12: 447-451 & volume 12: 458-463
 2. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-1406
 3. Hoogewerff, G.J., Nederlandsche kunstenaars te Rome (1600-1725): Uittreksels uit de parochiale archieven, 's-Gravenhage: Algemeene landsdrukkerij (1942)
 4. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 142
 5. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 2: 3, 7, 79, 87, 224, 228, 317, 340, 373, 389, 420, 423, 424, 488, 496, 512, 513, 566, 570 & 605

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 14, Leipzig: Engelmann (1921)
 3. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 4. Van den Branden, F. Jos., Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen: J.E. Buschmann (1883). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883>, 1010-1013
 5. Hoogewerff, G.J., De Bentvueghels, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1952)
 6. Roberts-Jones, Philippe, De Wilde, Éliane & Dechaux, Carine (eds.) Le dictionnaire des peintres belges du XIVe siècle à nos jours : depuis les premiers maîtres des anciens Pays-Bas méridionaux et de la principauté de Liège jusqu’aux artistes contemporains, Bruxelles: La Renaissance du Livre (1995), (édition en ligne). <URL: http://balat.kikirpa.be/peintres/>, 2629
 7. Duverger, Erik & Maufort, Danielle, 'Het Antwerps kunstenaarsgeslacht Tijssens (Thyssens) uit de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw en zijn stamvader Augustijn Tijssens de Oude', Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis en oudheidkunde 31 (1996), pp. 127-207
 8. De Maere, J. & Webbes, M., Martin, Jennifer A. (ed.) Illustrated dictionary of 17th century Flemish painters (3 vols.), Brussels: La Renaissance du Livre (1994)
 9. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)