ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Samuel Bloemaert

Portrait
Name:Samuel Bloemaert
Gender:male
Born:Antwerpen
Died:Amsterdam
Father:Lodewijk Jansz Bloemaert (1537 - 1591)
Mother:Margaretha Hoefnagel (1554 - ?)

Marriage:

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 416: 159

Secondary sources

  1. Elias, Johan E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 vols.), Amsterdam: Israel (1963 [1903-1905]). <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/elias/>, volume 1: 373
  2. Montias, John Michael, The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, . <URL: https://research.frick.org/montias>, s.p. (28-8-1612)
  3. Van de Velde, C., 'Nieuwe gegevens en inzichten over het werk van Frans Pourbus de Oudere', Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis 25 (1979-1980), pp. 125-157
  4. Jorissen, Theod., 'Genealogie van Hoefnagle', De Navorscher 22 (1872), pp. 260-269