ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Balthasar Willebeeck

Portrait
Name:Balthasar Willebeeck
Gender:male
Born:
Died:Antwerpen
Father:Peeter van Willebeeck (? - ?)
Mother:

Marriage:

Occupation:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Incorrect nameBalthasar Millebeeck

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Peeter Simonscertain
pupil of Jan Lievenscertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 6: 259-260 & volume 6: 432
  2. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-1567 & S-1999
  3. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 2: 82, 86, 154, 162 & 230

Secondary sources

  1. Bredius, A., 'Nalezing', Oud-Holland 8 (1890), pp. 121-124