ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Ambrosius Francken I

Portrait
Name:Ambrosius Francken
Gender:male
Born:Herentals between and
Died:Antwerpen
Father:Nicolaes Francken (1520 - 1596)
Mother:Lucia van den Broeck (? - 1574)

Marriages:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Hans Francken, alias: Jan Franckencertain
master of Hieronymus Francken II, alias: Jeroomcertain
master of Frans Francken II, alias: Franciscuscertain
master of Francoys Martsselaer, alias: Marselaercertain
pupil of Frans Floris I, alias: Frans de Vriendtcertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 2: 73-76 (30-12-1619)

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 12, Leipzig: Engelmann (1916)
 3. Van den Branden, F. Jos., Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen: J.E. Buschmann (1883). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883>, 184, 248, 251, 254, 305, 312, 339, 351-356 & 622-623
 4. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 43, München-Leipzig: Saur (2004)
 5. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht). <URL: https://hdl.handle.net/1874/356089>
 6. Peeters, Natasja, 'Marked for the Market? Continuity, Collaboration and the Mechanics of Artistic Production of History Painting in the Francken Workshops in Counter-Reformation Antwerp', in: Falkenburg, Reindert, De Jong, Jan, Meijers, Dulcia, Ramakers, Bart & Westermann, Mariet (eds.) Kunst voor de markt / Art for the Market, 1500-1700, [Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek / Netherlands Yearbook for History of Art 50], Zwolle: Waanders Uitgevers (1999), pp. 59-79
 7. Van der Linden, David, 'Coping with crisis. Career strategies of Antwerp painters after 1585', De Zeventiende Eeuw 31 (2015), pp. 18-54. <URL: http://doi.org/10.18352/dze.10126>
 8. Peeters, Natasja, 'Brothers in art. Hieronymus and Frans Francken I and their family. Portraits and crypto-portraits in the second half of the sixteenth century', in: Griffey, Erin (ed.) Envisioning self and status. Self-representations in the Low Countries 1400-1700, [Crossways 5], Hull: Association for Low Countries Studies in Great Britain and Ireland (ALCS) (1999), pp. 80-102
 9. Roberts-Jones, Philippe, De Wilde, Éliane & Dechaux, Carine (eds.) Le dictionnaire des peintres belges du XIVe siècle à nos jours : depuis les premiers maîtres des anciens Pays-Bas méridionaux et de la principauté de Liège jusqu’aux artistes contemporains, Bruxelles: La Renaissance du Livre (1995), (édition en ligne). <URL: http://balat.kikirpa.be/peintres/>, 2353
 10. Gabriëls, Juliane, Een Kempisch schildersgeslacht: de Francken’s : bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsch romanisme, [Studiën over Herenthals 2], Hoogstraten: Haseldonckx (1930)
 11. Visschers, P., Geschiedenis van St. Andries kerk te Antwerpen, sedert hare opkomst, tot de huidigen dag (3 vols.), Antwerpen: P.E. Janssens (1853-1862), volume 1: 63
 12. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)