ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Lenaert Gerrits

Portrait
Name:Lenaert Gerrits
Gender:male
Born:
Died:
Father:
Mother:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Frans Badens II, alias: Fran├žois / Francesco Badenscertain

References

Secondary sources

  1. Obreen, Fr.D.O., Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis. Verzameling van Meerendeels onuitgegeven berichten en mededeelingen betreffende Nederlandsche schilders, plaatsnijders, beeldhouwers, bouwmeesters, juweliers, goud- en zilverdrijvers, smeden, stempelsnijders, tapijtwevers, borduurwerkers, plateelbakkers, ivoorsnijders, glasschilders, ingenieurs, landmeters, kaartmakers, verlichters, lettersnijders, schoonschrijvers, boekbinders, enz. (7 vols.), Rotterdam: Van Hengel & Eeltjes (1877-1890), volume 6: 35