ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Jansz. Stampioen de Jonge

Portrait
Name:Jan Jansz. Stampioen
Gender:male
Born:Rotterdam
Died:Atrecht (Arras)
Father:Jan Jansz Stampioen de oude (1590 - 1660)
Mother:Anna Willemsdr van Meijnsvoort (? - ?)

Marriages:

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Crispyn van Queborn, alias: Crispiaen / Chrispijn van den Queborne / Queecborne
Business
business partner of Barthout Pietersz. Bockius
is employee of Frederik Hendrik van Oranje-Nassau
is employee of Leopold Willem van Oostenrijk, alias: Leopold Wilhelm
Education and training
master of Christiaen Huygenscertain
master of Willem van Oranje-Nassau II, alias: Willem IIcertain
master of Constantijn Huygens IIcertain
Publishing and printing
sold printing press to Franck Bruynsz. van der Spruyt, alias: Franco Sprutius

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Rotterdam, Rotterdam: DTB-registers (toegangsnummer 1.02), (6-9-1637)

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 2: 1358-1360
  2. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
  3. MacLean, J., 'Stampioen', De Nederlandsche Leeuw 74 (1957), pp. 323-328
  4. Kossmann, E.F., De boekhandel te 's-Gravenhage tot het eind van de 18de eeuw. Biographisch woordenboek van boekverkoopers, uitgevers, boekdrukkers, boekbinders enz. Met vermelding van hun uitgaven en de veilingen door hen gehouden, [Bijdragen tot den geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 13], 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1935). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000001878>, 365