ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Heyman Dullaert

Portrait
Name:Heyman Dullaert
Name variants:Heymen / Heiman
Gender:male
Born:Rotterdam
Died:Rotterdam
Father:Cornelis Michielsz Dullaert (? - 1692)
Mother:Fytgen Heymensdr van Melisdyck (? - 1644)

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationWalloon Reformed
Subject of painting Genregenrestukken
Subject of painting Historiepastorales
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Ornamenttrompe l'oeuils
Subject of painting Portretportretten
Subject of painting Stillevenvruchtenstillevens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Philips Aertsz Koninck
Education and training
pupil of Rembrandt Harmensz. van Rijncertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Rotterdam, Rotterdam: Oud notarieel archief (toegangsnummer 18), 360: 39 (1-5-1657), 490: 1 (27-12-1655) & 491: 49 (16-1-1657)
  2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 78-80

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 10, Leipzig: Engelmann (1914)
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 30, München-Leipzig: Saur (2001)
  4. Poelmans, W.J.L., 'Het Rotterdamsche regeeringsgeslacht Dullaert (alias Vethuysen) in de 16e en 17e eeuw', De Nederlandsche Leeuw 43 (1925), pp. 370-376, 374
  5. Van der Zeeuw, Liesbeth, 'Naamlijst van zeventiende-eeuwse Rotterdamse schilders', in: Schadee, Nora (ed.) Rotterdamse meesters uit de Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders; Rotterdam: Historisch Museum (1994), pp. 269-312
  6. Van Putte, P.C.A., Heijmen Dullaert: een biografische studie over de Rotterdamse dichter-schilder; commentaar en taalkundige verklaringen bij zijn gedichten, gevolgd door een fotomechanische heruitgave van zijn dichtwerk (2 vols.), Groningen: Wolters-Noordhoff (1978)
  7. Roelofsz, Annelien, 'Schilders in zeventiende-eeuws Rotterdam', in: Schadee, Nora (ed.) Rotterdamse meesters uit de Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders; Rotterdam: Historisch Museum (1994), pp. 15-30
  8. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)