ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Olivier Hellebuyck

Portrait
Name:Olivier Hellebuyck
Gender:male
Born:Antwerpen or
Died:
Father:Jacob Hellebuyck (? - 1622)
Mother:Barbera Vel (? - 1622)

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Maerten Pepyn, alias: Martinus Pepijncertain

References

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 2: 241-242
  2. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-1439 & S-1716